MvM Architect

MvM Architect heeft expertise ontwikkeld in het bruikbaar en bestendig maken van bestaande gebouwen voor nu en in de toekomst. Nieuwbouw en interieurontwerp maken ook deel uit van de werkzaamheden. Projecten van MvM Architect variëren van groot tot klein. De opdrachtgevers zijn divers: bedrijven, ontwikkelaars, overheid en particulieren. MvM Architect, ir. Maartje van Meer, kan ook op flexibele basis worden ingeschakeld door een collega bureau of voor samenwerking bij een project(team).

MvM Architect werkt zelfstandig, maar ook in (multidisciplinaire) teams. MvM Architect blijft zich ontwikkelen door steeds met wisselende groepen belanghebbenden bij te dragen aan een nieuwe toekomst voor bestaande gebouwen en te werken aan de uitvoering van plannen. MvM Architect heeft een open vizier en is altijd in voor nieuwe projecten en initiatieven.

In alle fasen van een project kan MvM Architect worden ingezet: van (ontwerp)onderzoek, advies voor herbestemming tot (renovatie)ontwerp, interieurmaatwerk en uitvoering.

Expertise:

  1. Opname, inventarisatie en cultuurhistorische verkenning van een gebouw en/of gebouwensembles
  2. Haalbaarheidsonderzoek (gemeentelijk onderzoek, vergunningen check, schetsontwerp, kostencalculatie)
  3. Advies en aanbevelingen naar aanleiding van het verrichte onderzoek voor verdere plannen voor een gebouw en/of gebouwensembles
  4. Ontwerpen, (technisch) uitwerken (tekenen) en realisatie van projecten
  5. Adviseren, integraal plannen en coördineren/ begeleiden van projecten

voor meer informatie zie -> freelance, zakelijk en particulier

 Visie I Werkwijze

Ieder gebouw heeft een historische gelaagdheid, of dit nu een monument is of een jong gebouw; ieder gebouw heeft een eigen verhaal. Die gelaagdheid vormt voor MvM Architect de basis voor inspiratie en uitdaging bij ieder project.
Het inbedden van die gelaagdheid in de context van een project is steeds weer anders en vraagt om oplossingen op maat.
MvM Architect probeert de kenmerken en kwaliteiten van het bestaande gebouw daarbij zoveel mogelijk te gebruiken.
Daarnaast speelt het tijdelijk of langere termijn gebruik van een gebouw altijd een belangrijke rol in de keuze van aanpak en oplossingen.

Architectuur is helder en functioneel waarbij de interactie tussen omgeving, gebouw en interieur bepalend is. Voor het creëren van evenwicht in het ontwerp tussen bestaand en nieuw, vindt MvM Architect de aandacht voor de uitwerking van techniek, details en de keuze van materiaalgebruik erg belangrijk.

Voor een optimaal eindresultaat is een degelijke analyse van de (historische) situatie, een nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de gebruiker en het adequaat samenwerken met verschillende disciplines in een vroeg stadium essentieel.
MvM Architect streeft naar een functioneel resultaat waarbij vormgeving en techniek hand in hand gaan. Er wordt een balans gecreëerd tussen bestaand, nieuw en omgeving waardoor er een plek ontstaat waar mensen graag zijn en de identiteit van de organisatie of specifieke locatie het beste tot zijn recht komt.