Onderzoek Kerk/ fabrieksgebouw

Utrecht, april 2012
Status:
rapport gerealiseerd 2012
Locatie:
Utrecht (Rijksstraatweg 20, 3545 NA)
Opdrachtgever(s):

Eigenaar (bedrijf)

Programma/plan:
Waardestelling gebouw & handvatten voor toekomstige herbestemming
Meer informatie:

gebruikers -> Metaalkathedraal

Bron:
foto's MvM Architect, Gemeente Utrecht 2012

In opdracht van de eigenaar heeft MvM Architect bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd en aanbevelingen gedaan voor herbestemming van dit voormalige kerk/ fabrieksgebouw (gemeentelijk monument), ook wel Metakkerk of Metaalkathedraal genoemd.
Aanleiding voor dit onderzoek was de ontbrekende monumentale waarde stelling van dit gebouw en de mogelijke herbestemming van het gebouw in de toekomst.

Het gebouw is oorspronkelijk gebouwd als kerk voor de R.K. gemeenschap. In 1941 is het gebouw rigoureus verbouwd omdat het gebouw de functie van zijspanfabriek kreeg.
Door de jaren heen heeft het gebouw verschillende gebruikers gehad: tussen 1859- 1941: R.K. kerk, tussen 1941- 1975: Hollandia Zijspanfabriek, tussen 1975- 2010: Metak B.V. (staalconstructiebedrijf) en vanaf 2010: Tijdelijke gebruikers (o.a. kunstenaars).
Rijksstraatweg 20 is benoemd tot gemeentelijk monument vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. Beide gebruiksgeschiedenissen en bouwstijlen zijn duidelijk afleesbaar: oorspronkelijk neo- gotisch gebouwd als kerk en later toegevoegd de sobere functionele stijl van een fabriek. De hoofdopzet is nog van de oorspronkelijke kerk, de aanbouwen en toevoegingen zijn van de verbouwing tot zijspanfabriek. Bijzonder is de nog aanwezige hammerbeamroof in de éénbeukige zaal (inmiddels met verdiepingsvloer).
De inventarisatie en verkenning is uitgevoerd volgens de Richtlijnen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De aanvullende analyse geeft duidelijkheid over de kwaliteiten, potentiële doelgroep, de locatie en functies in de omgeving.
Daarbij is gekeken naar de toekomstige mogelijkheden die het gebouw biedt voor functies, programma en ruimtelijke invulling. Dit zijn handvatten om verdere plannen te kunnen maken voor een toekomstige herbestemming.