Onderzoek Rijksmunt te Utrecht

Utrecht
Status:
2003 onderzoek verricht en rapport gerealiseerd
Locatie:
Utrecht (Leidseweg 90, 3531 BG)
Opdrachtgever(s):

Gemeente Utrecht (afdeling stedenbouw & monumenten)

Programma/plan:
Bouwhistorisch onderzoek ten behoeve van toekomstig herbestemmingsplannen: GeldMuseum
Bron:
afbeeldingen en foto's uit Bouwhistorisch rapport van de Rijksmunt (30 mei 2003)

MvM Architect heeft bouwhistorisch onderzoek (inventarisatie en verkenning) gedaan naar de Rijksmunt te Utrecht. De Rijksmunt te Utrecht is sinds 2001 een Rijksmonument en is al meer dan honderd jaar oud, gebouwd in 1903-1911. In het Muntgebouw werd al het muntgeld van Nederland geslagen. Het gebouw heeft een neo- classicistisch uiterlijk gekregen en is onder te verdelen in; een hoofdgebouw, werkplaatsen en bijgebouwen. In het hoofdgebouw bevonden zich de dienstwoning, de directeurswoning, de bibliotheek en kantoorruimten. Deze ruimten zijn rijkelijk versierd met houten lambriseringen, houten vitrine-en boekenkasten en schilderingen aan de wand. De werkplaatsen en de bijgebouwen zijn alleen functie gericht afgewerkt.
Het gebouw is gelezen, geanalyseerd en onderzocht. Archief- en literatuuronderzoek is uitgevoerd, er is veldwerk verricht en een rapport geschreven. Het onderzoek is verricht volgens de Richtlijnen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Het doel van het onderzoek was het formuleren van een waardestelling van het gebouw met behulp van waarde kaarten om verdere plannen te kunnen maken voor de herbestemming: GeldMuseum (ook wel Geld- en Bank museum genoemd).