Onderzoeksatelier Hembrugterrein

Zaanstad, 2011 -2012
Oppervlak:
100000 m2
Locatie:
Hembrugterrein te Zaanstad
Opdrachtgever(s):

RVOB, Gemeente Zaanstad, Provincie Noord- Holland

Programma/plan:
NL.Reset/ nieuwe praktijk van herbestemming
Tijdens de Internationale Biënnale Leegstand & Herbestemming 2011 bijten dertien onderzoeksatliers het spits af met een eigen voorlopige opgave.
Bron:
afbeeldingen spel DUS architects

Deelname van MvM Architect aan het onderzoeksatelier ‘Hembrugterrein’ te Zaanstad met atelierleider Martine de Wit (DUS Architects). Het Hembrugterrein was één van de onderzoekateliers tijdens de Internationale Biënnale Leegstand & Herbestemming 2011.
Het Hembrugterrein is een oud defensie terrein van de RVOB dat leeg staat, het is ca. 100.000 m2 (42 ha) en heeft 125 gebouwen.

Het atelier startte met het uitgangspunt: ‘creatieve bedrijvigheid, die zich wezenlijk onderscheidt van de bedrijvigheid rond de IJ- en Zaanoevers, zal het Hembrugterrein een nieuwe toekomst moeten gaan geven. De kansen en beperkingen zijn allemaal geïnventariseerd. Toch blijft de match uit! Hoe kunnen (praktische) bezwaren onorthodox worden doorbroken zodat creatieve ondernemers nieuw leven kunnen blazen in (de gebouwen op) het Hembrugterrein.’

Door het atelier zijn de dillema’s die bij Hembrug spelen zichtbaar gemaakt: onder meer de verschillende betrokken partijen, het terrein, de locatie, de mogelijkheden voor herbestemming en geïnteresseerden. Van elke rol binnen het herbestemmings proces is een maquette gemaakt. Tezamen vormden de maquettes de schetsmaquette van de MatchMaker. Zo zijn tegenstellingen en overeenkomsten uitgebeeld.
Van hieruit hebben we de opzet van een strategisch rollenspel ontwikkeld, gebaseerd op de werkelijke situatie van Hembrug, het al jaren leegstaande terrein.
Uiteindelijk is een proefversie van het spel ‘Verover Hembrug’ gespeeld met het onderzoeksatelier. Later hebben de belanghebbenden dit spel ook met elkaar gespeeld. Dit waren o.a. RVOB, Gemeente Zaanstad, Provincie Noord Holland, bodemsaneerder, initiatiefnemer, jurist, kwartiermaker. Zij kregen niet hun eigen rol in het spel maar die van een ander.
De resultaten van het spel en de onderwerpen van discussie vormden een input voor de toekomstige strategie voor Hembrug.

Zie voor meer informatie:
http://www.herbestemming.nu/over-ons/activiteiten/internationale-biennale-leegstand-herbestemming-2011
en
https://www.facebook.com/dusarchitects
(Facebook pagina berichten: 05-06-2012 ‘Verover Hembrug’ en 18-06-2012 ‘Succesful stratic game- playing at Hembrug’)