Reset Het Kruithuis

Den Bosch, 2011
Status:
2011, ideeën prijsvraag
Locatie:
Den Bosch
Opdrachtgever(s):

BAI, Bosch Architectuur Instituut

Programma/plan:
Reset Het Kruithuis

BAI, Bosch Architectuur Initiatief, schrijft jaarlijkse een prijsvraag uit in het kader van de Dag van de Architectuur. Elk jaar wordt er gezocht naar een actueel thema. In 2011 zochten ze ideeën voor Het Kruithuis in Den Bosch met als titel ‘Reset Het Kruithuis’. Het ontwerp van MvM Architect behoorde tot de laatste 18 van de 71 inzendingen.

In het ontwerp van MvM Architect blijft het militaire verdedigingskarakter, dat typerend is voor de geschiedenis van Den Bosch, bestaan door het behoud van het Kruithuis en de militaire bijgebouwen.
In de oorspronkelijke situatie wordt het terrein met zijn vele kwaliteiten niet goed gebruikt. Het doet niet mee met de stad: men loopt zonder enig historisch besef langs deze historische plek. De situatie heeft geen grote aanpassingen nodig om ‘gereset’ te worden.
In dit ontwerp behoudt Het Kruithuis gebouw zijn karakteristieke open ruimten. De aanvullende nieuwbouw krijgt een eigentijds uiterlijk, is lichtvoetig ten op zichten van Het Kruithuis, is ingebed in het terrein en sluit aan in het omliggende behouden groen.
Het ontwerp heeft een diversiteit aan functies op zowel cultureel, commercieel als recreatief vlak. Deze passen bij de behoefte van de locatie, maar zijn ook goed in te passen in het bestaande gebouw en de aanvullende nieuwbouw. Het behoud van zichtbare historie van gebouwen en zichtlijnen, de mix van functies en de verschillende entrees en route op de plek maakt dit gebied dynamisch en tevens bestendig voor de eisen van de toekomst.

Foto's Kruithuis bestaand te Den Bosch
Maquette voor inzending Prijsvraag Reset Het Kruithuis van het BAI.
Maquette voor inzending Prijsvraag Reset Het Kruithuis van het BAI.
Doorsnede ontwerp Reset Het Kruihuis, MvM Architect
Schets aanvullende nieuwbouw voor de prijsvraag Reset Het Kruithuis, MvM Architect