BHO & opties voor herbestemming Kerk- fabrieksgebouw

april 2012
Bouwhistorisch onderzoek (inventarisatie en verkenning) & Opties voor herbestemming – voormalig kerk / fabrieksgebouw

In opdracht van de eigenaar heeft MvM Architect bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd en aanbevelingen gedaan voor herbestemming van dit voormalige kerk/ fabrieksgebouw (gemeentelijk monument), Rijksstraatweg 20 te Vleuten- De Meern. Het gebouw wordt ook wel Metakkerk of Methaalkathedraal genoemd.
Aanleiding voor dit onderzoek was de ontbrekende monumentale waarde stelling van dit gebouw en de mogelijke herbestemming van het gebouw in de toekomst. De inventarisatie en verkenning is uitgevoerd volgens de Richtlijnen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
De aanvullende analyse geeft duidelijkheid over de kwaliteiten, potentiële doelgroep, functies in de omgeving en locatie.
Daarbij is gekeken naar de toekomstige mogelijkheden die het gebouw biedt voor functies, programma en ruimtelijke invulling. Dit zijn handvaten om verdere plannen te kunnen maken voor een toekomstige herbestemming.

meer informatie zie -> projecten – onderzoek kerk/ fabrieksgebouw