Start analyse historische kwaliteiten 45 woningen in Liskwartier

20.08.2022

MvM Architect gaat voor 45 woningen in het Liskwartier, die aan renovatie toe zijn, de historische kwaliteiten in kaart brengen. De woningen in deze fraaie vooroorlogse wijk zijn verdeeld over 7 straten, alle woningen zijn verschillend.
Aan de hand van deze inventarisatie kan samen met de technische en sociale inventarisaties de ontwerpuitgangspunten voor een duurzaam renovatieplan worden gemaakt.
Dura Vermeer Bouw Heyma heeft opdracht van Vestia voor het onderhoud en de renovatie, verduurzaming speelt hierbij een belangrijke rol. Met alle partijen in het bouwteam gaan we samen de woningen weer een duurzame toekomst geven, zodat de bewoners weer voor een lange tijd een fijne plek hebben om te wonen.