Bouwhistorisch rapport Rijksmunt

30.05.2003
Bouwhistorisch rapport van de Rijksmunt – Inventarisatie en verkenning

Bouwhistorisch onderzoek (inventarisatie en verkenning) van de Rijksmunt te Utrecht. De Rijksmunt te Utrecht is sinds 2001 een Rijksmonument en is al meer dan honderd jaar oud. In het Muntgebouw werd al het muntgeld van Nederland geslagen.
Het gebouw is gelezen, geanalyseerd en onderzocht. Archief- en literatuuronderzoek is uitgevoerd, er is veldwerk verricht en een rapport geschreven. Het onderzoek is verricht volgens de Richtlijnen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Het doel van het onderzoek was het formuleren van een waardestelling van het gebouw met behulp van waarde kaarten om verdere plannen te kunnen maken voor de herbestemming: GeldMuseum (ook wel Geld- en Bank museum genoemd).

meer informatie zie -> projecten – Onderzoek Rijksmunt te Utrecht